vasárnap, április 21, 2019
   
Szöveg
 • посуда оптом
 • бизнес портал
 • бизнес идеи
 • бизнес план
 • сувениры оптом
 • Vöröskereszt embléma használata

  IWIW megosztásTwitterFacebook

  A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközi és nemzeti jog szabályozza. Ennek megfelelően nevesített azoknak a köre, akik/amik jogosultak a vörös kereszt, a vörös félhold és a vörös kristály használatára. Megkülönböztetjük a békeidőben illetve a konfliktus idején való használat szabályait. 

   

   

  Békeidőben: Jelzési célú használat (kis méretű embléma)

  Mindenekelőtt a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok a jelzési célú használatot szabályozó hazai jogszabályoknak, valamint a Mozgalom 1991. évi, a Nemzeti társaságok embléma használatára vonatkozó Szabályzatának megfelelően.

  A nemzeti társaságok csak akkor használhatják az emblémát tevékenységeik során, ha azok összhangban vannak az Alapelvekkel, tehát kizárólag arra irányulnak, hogy minden szenvedőnek önkéntes és pártatlan segítséget nyújtsanak.

  A nemzeti társaságok a Szabályzatnak megfelelően, saját rendezvényeiken és forrásbővítő kampányaikon is használhatják az emblémát. Harmadik felek (pl. kereskedelmi cégek vagy egyéb szervezetek) társulhatnak ezekhez a rendezvényekhez vagy kampányokhoz, de csak akkor, ha megfelelnek a Szabályzatnak.

  Mentőautók és elsősegélyhelyek, amelyeket nem a Vöröskereszt működtet, jelzési céllal, csak békeidőben szintén kitűzhetik az emblémát, feltéve, ha azt az ország törvényeinek megfelelően használják, a nemzeti társaságtól erre kifejezett engedélyt kaptak, és az elsősegélyhelyek kizárólag ingyen nyújtanak segítséget.

   

  Konfliktus idején: védelmi céllal történő használat (nagyméretű embléma)

  Kormányaik által elismert és a fegyveres erők egészségügyi alakulatainak segítésére felhatalmazott Vöröskereszt vagy Vörösfélhold Nemzeti Társaságok. Védelmi célokra kizárólag személyzetük és felszerelésük azon részére használhatják az emblémát, amely háború idején a hivatalos katonai egészségügyi alakulatokat segítik, kizárólag azt a szerepet töltik be, mint ez utóbbiak, s a katonai törvényeknek és szabályzatoknak vannak alárendelve.

  Az állam által elismert, és az embléma védelmi célú elhelyezésére felhatalmazott polgári kórházak. Valamennyi polgári egészségügyi egység (kórházak, elsősegélynyújtó állomások, stb.,) amelyet az illetékes hatóságok elismertek és felhatalmaztak (csak az I. Jegyzőkönyv részes államaira vonatkozik).

  Egyéb önkéntes segélyszervezetek a nemzeti társaságokéval azonos feltételek mellett: kormányaik által elismertek és felhatalmazást nyertek; az emblémát kizárólag a fegyveres erők egészségügyi alakulataihoz rendelt személyzetük és felszerelésük részére használhatják, és a katonai törvényeknek és szabályzatoknak vannak alárendelve)

  A vörös kereszt, a vörös félhold és a vörös kristály embléma valamennyi humanitárius tevékenység alapja, amelynek védelmeznie kell mind az áldozatokat, mind azokat, akik segítséget nyújtanak részükre. Az embléma védelmi szerepét már békeidőben ki kell alakítani, hiszen a visszaélések leküzdése a háború kitörése után már túl késő lenne. Ha már békeidőben elejét vesszük az embléma utánzásának és jogosulatlan használatának, akkor biztosítani tudjuk, hogy a konfliktusok áldozatai nem maradnak sorsukra hagyva, és a segítségükre sietők is rendelkeznek a munkájukhoz szükséges biztonsági garanciákkal. Mindannyian hozzá tudunk járulni az embléma védelmi értékének erősítéséhez. Saját magunk is felelősek vagyunk az embléma védelmi erejének biztosításáért, amely holnap talán a mi életünket menti meg.

  Felmerül a kérdés, hogy azon szervezetek, amelyek betegszállítással, vagy más, az egészségüggyel kapcsolatos tevékenységet végeznek, miért nem használhatják a vörös kereszt emblémát? Számukra léteznek más formájú jelzések, melyet az egészségügy már jóideje alkalmaz:

  Forrás: Magyar Vöröskereszt

  Továbbiakban, a vöröskeresztes lobogó helyett az un. Konstantin-keresztel ellátott lobogót fogjuk használni a mentési munkálatok alatt! 

  A kék, hatágú, ún. „Konstantin-kereszt” az élet csillaga. A mentés hat alapvető követelményét szimbolizálja: felismerés, segélykérés, elsősegély, mentőellátás, szállítás alatti kontroll, definitív ellátás. A kígyósbot (Aesculap pálca) az orvoslás-gyógyítás eszméjét fejezi ki. 

  IWIW megosztásTwitterFacebook
  JP-Bookmark
 • кухни в Днепропетровске
 • диваны в Днепропетровске
 • шкафы купе в Днепропетровске
 • спальни в Днепропетровске
 • детские в Днепропетровске
 • гостиные в Днепропетровске